Mennesker blir mere sensitive af at have langt hår.

Under Vietnamkrigen påvistes det, at
MENNESKERS HÅR ER EN DIREKTE FORLÆNGELSE AF NERVESYSTEMET.

U.S. militær brugte indianske soldater pga deres nærmest overnaturlige evner til intuitiv færden i naturen og viden om fjendens bevægelser uden nogen form for sansning med de 5 basic-sanser.
Når disse blev hentet til Vietnam, fik de et militairy-haircut. De mistede deres evner til at opfatte de før så klare signaler og blev dermed udsat for fare og missede at advare andre, så snart deres hår blev klippet af.
Gennem tests med indianske soldater, som udviste simmilare evner; man klippede den enes hår af og lod den anden beholde sit lange hår, fremstod det tydeligt at de intuitive evner som indianerne selv betegnede som en 6. sans slukkedes når håret ikke fungerede som ‘motorvej’ for signalerne.
Man har sidenhen også vist på Kirlian-fotografier at elektromagnetisk energi, som sendes ud af issen, stråler kraftigst fra personer med langt hår.

Langt hår er med andre ord medvirkende til at muliggøre opfattelsen af subtile signaler og kan opfattes som antenner for intuitionen.
Derved ikke sagt at det i vores kultur behøver spille en afgørende rolle i forhold til hvem der kan mærke andres indre tilstande mv. Vi lever midt i så meget mental støj fra facebook, reklamer og travlhed, at det lange hår lige så godt kunne føre til en depression over at følelsen af fremmedgjorthed når helt ind til hjertet. Moden dikterer, dem med krøller vil have glat hår og dem med glat hår vil have krøller. Men skænk det en tanke… og beslut dig så for, om du vil klippe den af igen 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s