Byplanlægning, Lyngby Taarbæk

100 elever fra 8. og 9. klasse på Hummeltofteskolen i Lyngby-Taarbæk kommune deltog i borgerinddragelsesprocessen om det lokale bytorv, Sorgenfri Torv, i september 2019. I fem dage gik de i skole i en tidligere bibliotekssal på selve torvet, mens de lærte om torvets historie og nuværende rolle og udfordringer gennem byvandring, møder med andre lokale, oplæg ved byplanlæggere mv. Desuden blev de undervist i klassiske arkitektur-tegne og modelbygningsteknikker, inden de i grupper designede deres bud på en fremtidsvision for torvet. Elevernes vellykkede tilegnelse af teknikkerne medførte, at resultatet fik et meget professionelt udtryk.

“Borgerinddragelse er noget, vi alle i byggebranchen arbejder med, og det med at inddrage de unge er altid en udfordring. Det her er den bedste løsning, jeg har set.” – Niels Kristian Johne, Projektchef i Pension Danmark og far til elev i 9. klasse

Projektet havde to formål: God undervisning i arkitektur, observation og registrering, visionsskabelse, håndværksmæssige færdigheder, samt undersøgelse af faktorer som målgruppe, social og samfundsmæssig, kontekst. Desuden er projektet kanal for en borgergruppe, som sjældent høres i byggesager. De unges visioner giver farve og inspiration til de voksne, som skal træffe store beslutninger i sidste ende, da resultatet blev udstillet på Lyngby Rådhus, hvor kommunens byplanlæggere havde god tid til at kigge ordentligt på modeller og plancher.

“Jeg er imponeret over Idas planlægning og afvikling. Der var tjek på det hele. Opgaver og aktiviteter passede til de unge, og de arbejdede meget seriøst og ansvarligt. Produktet blev så flot, og de unge er blevet både klogere og dygtigere.” – Irene Sode Maegaard, 9. klasse-lærer på Hummeltofteskolen

Lokalavisen Det Grønne Område d. 19. september 2019: