Kulturkaptajner

Spor efter trold og konge

Æstetiske lærerprocesser i børnehaven

En tidlig kulturstart! Sådan én fik de 4 til 5-årige fra samtlige børnehaver i Sorø Kommune med støtte fra Kulturministeriet i 2020 – 2021. I et samarbejde mellem pædagoger, kulturinstitutioner og eksterne kunstfaglige personer og – som I kan se – små og store trolde planlagde og afviklede vi sammenhængende kunstfaglige æstetiske forløb. I min partnerskabsgruppe var temaet ‘SPOR’ og nærmere bestemt spor efter trold og konge. Henover otte uger skabte vi et univers for børnene, hvori de både lærte om danmarkshistorie, trænede deres sociale og fysiske færdigheder især udendørs og arbejdede fokuseret med billedkunst. Se indslaget fra TV Vestsjælland d. 21/10 2020:

Samarbejdspartnere