Børne- og ungeinddragelse i byggeri og byudvikling

Som konsulent kan jeg tilbyde professionelle løsninger på inddragelse af børn og unge i bygge- og byudviklingsprojekter til kommuner og andre parter i byggebranchen.

Med min baggrund som folkeskolelærer er jeg stærk i at udvikle undervisning, der retter sig til målgruppen og som forholder sig til specifikke målsætninger, det være sig skolens interne faglige og overordnede mål eller ydre mål stillet af spillere udenfor skolen, som det fx er tilfældet i et bygge- eller byudviklingsprojekt. Jeg har arbejdet som udvikler af undervisning i mange sammenhænge, og på et tidspunkt førte min vej mig til arkitekturformidling, hvilket jeg fandt ud af var virkelig spændende.

“Borgerinddragelse er noget, vi alle i byggebranchen arbejder med, og det med at inddrage de unge er altid en udfordring. Det her er den bedste løsning, jeg har set.” – Niels Kristian Johne, Projektchef i Pension Danmark og far til elev i 9. klasse

Jeg har et dobbelt formål med at formidle arkitektur for børn og unge i en autentisk sammenhæng: Det ene formål er undervisning i reel arkitektur, herunder vigtige teknikker såsom observation og registrering af ‘verden’ som den faktisk er, visionsdannelse, håndværksmæssig tegning og byggeri, som man også lærer på arkitektuddannelsen samt undersøgelse af og hensyntagen til alle de faktorer, der gør at man bygger til en målgruppe i en geografisk, social og samfundsmæssig, økonomisk og miljømæssig kontekst, der gør én til en dygtig researcher, som orienterer sig hele vejen rundt om et projekt. Dette er vigtige skills, som ikke blot er brugbare indenfor arkitektur, og som de ældre klasser fx kan have gavn af i forhold til deres projektopgave.

Den anden del af formålet er, at jeg som konsulent indhenter børnenes eller de unges visioner. Jeg er så at sige kanal for en borgergruppe, som ikke traditionelt set har været hørt i byggesager, som vedkommer dem i høj grad, fordi de bygninger og byrum, der bliver skabt i nutiden kommer til at præge livet for fremtidens borgere. Desuden kan børns og unges visioner give farve og inspiration til de voksne, som skal træffe store beslutninger i sidste ende.

“Jeg er imponeret over Idas planlægning og afvikling. Der var tjek på det hele. Opgaver og aktiviteter passede til de unge, og de arbejdede meget seriøst og ansvarligt. Produktet blev så flot, og de unge er blevet både klogere og dygtigere.” – Irene Sode Maegaard, 9. klasse-lærer på Hummeltofteskolen

Læs om hvordan det gik i Lyngby Taarbæk kommune:

100 elever fra 8. og 9. klasse på Hummeltofteskolen deltog i borgerinddragelsesprocessen om det lokale bytorv, Sorgenfri Torv i september 2019. I fem dage gik de i skole i en tidligere bibliotekssal på selve torvet, mens de lærte om torvets historie og nuværende rolle og udfordringer gennem byvandring, møder med andre lokale, oplæg ved byplanlæggere mv. Desuden blev de undervist i klassiske arkitektur-tegne og modelbygningsteknikker, inden de i grupper designede deres bud på en fremtidsvision for torvet. Elevernes vellykkede tilegnelse af teknikkerne medførte, at resultatet fik et meget professionelt udtryk.

Hele baduljen blev udstillet på Lyngby Rådhus, hvor byrådet og andre havde god tid til at kigge ordentligt på modeller og plancher og lade sig inspirere til de endelige beslutninger, de stod for at træffe om torvets omdannelse.

De unge arkitekter arbejder godt med hænderne
Den lækre biblioteks-sal med plads til hundrede gruppearbejdende teenagere
Nuværende og ønskede værdier, som de unge sætter og vil sætte pris på på deres lokale butikstorv.

Udstilling på Lyngby Rådhus:
Lokalavisen Det Grønne Område d. 19. september 2019